Wiktoria Boroś

Nazywam się Wiktoria Boroś. Od najmłodszych lat jestem związana z muzyką. Swoje pierwsze kroki stawiałam na scenie Teatru Wielkiego w Łodzi w przedstawieniach takich jak „Pajace”, „Aida” czy „Rycerskość wiesniacza”. Obecnie studiuję Musical na Akademii Muzycznej w Łodzi. Pierwsze marzenie spełnione! Jednym z najlepszych wspomnień jest udział w spektaklu „Dlaczego Maciek nie poszedł do nieba?” w którym wystąpiłam w roli Żony. Miałam również przyjemność występować z orkiestrą SONUS oraz w widowisku “Toporem w serce”. W życiu staram się dużo marzyć, być szczęśliwa i nie zamykać się na nowe doświadczenia. W wolnym czasie lubię poszerzać moją wiedzę o garncarstwie, robić własnoręcznie biżuterię i zajmować się moimi zwierzakami 😀 Jeżeli chodzi o marzenia to chciałabym kiedyś zagrać zieloną czarownicę Elphabę z musicalu “Wicked”. Marzenia się spełniają!

Wiktoria Boroś

My name is Wiktoria Boroś. Since I was a child I’m connected with music. I took my first steps on the stage of the Grand Theatre in Lodz in performances such as “Pagliacci”,”Aida” or “Cavalleria Rusticana”. I’m currently studying Musical Theatre at Academy of Music in Lodz. First dream fulfilled! One of the best memories is participation in musical called “Dlaczego Maciek nie poszedł do nieba?” in which played the role of the Wife. I also had the pleasure to perform with the SONUS orchestra and in the show “Toporem w serce”. In life I try to dream a lot, be happy and not close myself to the new experience. In my free time I like to broaden my knowledge of pottery, create my own jewelry and take care of my animals 😀 When it comes to dreams, I would like to play the green witch Elphaba from “Wicked”. Dreams come true!